Tjänster

Tjänster

Följande tjänster kan jag hjälpa till med:

  • Konsultation
  • Handledning
  • Föreläsning
  • Utbildning
  • Riskbedömning 
  • Utbildning i ERASOR
  • Traumautredning